JAG HAR TAGIT ETT STEG


Dagarna har inte längre något namn

Genom en grå massa tar jag mig fram

I en sluten kapsel fri från yttre påverkan

Lever jag

Dagar timmar minuter flyter samman

Som ringar på vattnet, har det liv jag en gång ägde tynat bort

Jag spelar ett spel

Lever inte som jag lär

Med livet som insats, tänjer jag gränser

Kämpar, stretar och försvarar

Min lojalitet har inte lämnat mig ostraffad

Allt har sitt pris

Jag har kommit till ett vägskäl

Jag väljer livet


JAG HAR TAGIT ETT STEG


1 kommentar: